Úspory energie v objektu autocentra A.D.I.Č., s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu společnosti a to prostřednictvím výměny okenních a dveřních výplní na fasádě objektu, zateplení stávajících
obvodových a stropních konstrukcí, výměnou zdroje vytápění a osvětlení.